Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

onsdag 16 augusti 2017

Springbank

Campbeltown har tillbaka i tiden haft cirka 30 destillerier. På grund av infrastrukturen utveckling i norra Skottland, Highlands, kom Campbeltown på efterkälken och destilleri efter destilleri fick läggas ner. Idag finns det tre destillerier, Springbank, Glen Gyle och Glen Scotia. Springbank gör tre olika whisky, Springbank, Hazelburn och Longrow. Glen Gyle gör whiskyn Kilkerran och och Glen Scotia gör whisky under samma namn.