Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

lördag 12 augusti 2017

Muirtown Flight

Kl. 09.30 går vi in i slussarna efter Seaport Marina. Det är fyra slussar efter varandra som för oss upp till kanalen som tar oss vidare till slussen Dochgarroch före Loch Ness.