Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

tisdag 22 augusti 2017

Hummermiddag

Vi lyckades köpa hummer av fiskaren som vi delar kaj med och dagen avslutas med en fantastisk hummermiddag.