Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

måndag 21 augusti 2017

Ballycastle

Det kan konstateras att hamnarna på Nord sidan av Irland inte är utformade för 65 fots segelbåtar med ett djupgående på 3,05 m. Men med lite hjälp av hamnkapten har vi fåt en fin natthamn i Ballycastle. Stämningen är hög ombord och i morgon skall vi försöka skaffa färsk Hummer hos den lokala fiskaren som vi delar kaj med.