Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

fredag 25 augusti 2017

Nattsegling mot Arranöarna

Vi befinner oss nu på Atlanten och nattseglar mot Arranöarna.