Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

lördag 12 augusti 2017

Caledonian Canal

Caledonian Canal är cirka 50 NM lång av vilka en tredjedel är grävda och övriga består av vattendrag och sjöar. Kanalen har 29 slussar och 10 svängbroar. Den är sammanbunden med fyra sjöar, Loch Lochy, Loch Oich, Loch Ness och Loch Dochfour. Kanalen var färdigställd år 1822. Genom kanalen kunde de ofta svårnavigerade och farliga områdena i norra Skottland, Cap Wrath och Pentland Firth, undvikas.