Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

tisdag 29 augusti 2017

Smuggel-hamn

Castletownbere har cirka 1000 invånare och hamnen där Celeste nu ligger var under 1800-talet en känd hamn för smugglare.