Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

torsdag 31 januari 2008

Ny storm på väg in

Torsdagen den 31 januari 2008

Kattegatt

Varning Klass 2 storm
Syd ökande till 20 - storm 25 m/s. Från i kväll sydväst och tillfälligt något avtagande. Under fredagen sydväst 18-23 m/s

Varning Klass 1 högt vattenstånd
Längs Bohuskusten från norska gränsen till Göteborg väntas vattenståndet stiga till 80-100 cm över årets medelvattenstånd. Under eftermiddagen hastigt sjunkande.

Observationer från Vinga den 31 januari 2008

Kl. 16.00
Vindriktning: Syd
Vindhastighet: 22 m/s
Byvindhastighet: 30 m/s
Lufttemperatur: 3.5 °C
Sikt: 2.5 km

Kl. 20.00
Vindriktning: Syd
Vindhastighet: 25 m/s
Byvindhastighet: 32 m/s
Lufttemperatur: 3.4 °C
Sikt: 2.2 km

Kl. 22.00
Vindriktning: Syd
Vindhastighet: 20 m/s
Byvindhastighet: 28 m/s
Lufttemperatur: 3.7 °C
Sikt: 3.2 km

lördag 26 januari 2008

Starka vindar och högt vattenstånd

Under fredagen den 25 januari 2008 nådde åter starka vindar sveriges västkust. Vattenståndet i Göteborg blev som högst 101 cm över medelvattenstånd. Nedan redovisas fredagens vattenstånd i Göteborg timma för timma.

00:00 +35
01:00 +37
02:00 +37
03:00 +37
04:00 +48
05:00 +59
06:00 +72
07:00 +93
08:00 +101
09:00 +101
10:00 +97
11:00 +81
12:00 +76
13:00 +71
14:00 +66
15:00 +62
16:00 +65
17:00 +68
18:00 +70
19:00 +66
20:00 +62
21:00 +56
22:00 +48
23:00 +35
24:00 +30

söndag 20 januari 2008

Stormen har passerat


Härligt väder med 5-10 plusgrader och bris från syd väst. Stormen har passerat och det är lugnt och fridfullt. Snart kommer våren med nya äventyr.

lördag 19 januari 2008

Storm på västkusten


Natten lördagen den 19 januari 2007

Enligt prognos förväntas under lördagen den 19 januari storm på västkusten med högt vattenstånd som följd. Celeste har flyttats från nocken på brygga B i GKSS hamnen i Långedrag över till piren. Här ligger hon mer skyddat och även bättre för högt vatten. Stormen kommer enligt prognosen att nå sin kulmen kl. 04.00 med vindar omkring 25 m/s (50 knop). Vattenståndet beräknas bli 100-120 cm över årets medelvattenstånd.


Morgonen lördagen den 19 januari 2007

Vindarna och vattenståndet blev inte så svåra som befarat. Bilden visar GKSS hamnen kl. 08.00 LT lördagen den 19 januari. (Celeste har den svarta masten till vänster i bild.)

Kl. 08.00 observerades följande från Vinga:

2008-01-19 kl 08:00
Vindriktning: Väst
Vindhastighet: 16 m/s
Byvindhastighet: 26 m/s
Lufttemperatur: 6.9 °C
Sikt: 5.0 km
Stationshöjd: 19 m

Vattenståndet under natten nådde som högst cirka 65 cm över årets medelvattenstånd och byvindar observerades till max 32 m/s (65 knop).


Eftermiddagen den 19 januari 2007

Stormen har rört sig åt nord ost och vinden i Göteborg har avtagit ytterligare. Under eftermiddagen låg vinden runt 15 m/s (30 knop). Kl. 15.00 LT nådde vattenståndet som högst 84 cm över årets medelvattenstånd och sjönk därefter.


Kvällen den 19 januari 2007

Kuling från väst och avtagande.