Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

lördag 30 april 2016

Kvadrant

Det hade även framkommit lite rost på en saxpinne som håller babords styrarm till autopiloten. Bulten till styrarmen tas upp och rengörs och saxpinnen byts ut.

Anmärkning


Vid senaste årliga besiktningen framkom att en mantågsstötta var något lös. Den repareras grundligt genom borttag av fästet m.m.

fredag 29 april 2016

Årlig besiktning

Protokollen färdigställs efter dagens genomförda årliga besiktning av Mecal.

söndag 24 april 2016

fredag 22 april 2016

Livflottar

Årlig besiktning och ompackning av Celestes livflottar på Servitech.