Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

söndag 25 april 2010

Kontroll av tankar och anslutningar


Inför kommande årlig besiktning kontrolleras Celeste tankar och anslutningar. Totalt har Celeste sex vattentankar och nio diesltankar med dagtanken inkluderad. Därtill kommer gråvatten och svartvatten tankar m.m.

fredag 23 april 2010

Chalmers Student Sailing 2010


I blåsigt väder är det kappsegling i Göta Älv. Första pris är segling med Celeste. Efter det att en incident inträffat under dagen avbryts kappseglingen och det blir fortsatta segelturer ute på älven. I Kraftig vind lägger Celeste till i Långedrag kl. 20.00.

onsdag 21 april 2010

Examen Master of Yacht Limited

Onsdagen och torsdagen den 21 och 22 april 2010 är det examen ombord på Celeste för elever som utbildar sig till Master of Yacht Limited.

tisdag 20 april 2010

International Yachtmaster Training Dag 4


Morgonen börjar med upprättandet av en pilotageplan från Långedrag vidare mot Skifteskär och därefter norr över mot Göteborgs hamninlopp och åter till Långedrag. Tillbaka i hamn har vi en sista genomgång av systemen ombord på Celeste. Efter detta ges det tid för enskilda genomgångar och repetitioner inför onsdagens och torsdagens examen.

måndag 19 april 2010

International Yachtmaster Training Dag 3


Under natten har det varit fortsatt blåsigt och först under morgontimmarna avtar vinden något. Efter frukost går vi igenom man över bord för segel i teori och efter detta lägger vi loss för att öva praktiskt. Vi går norr ut mot Måvholmen för storsegel och storm jib. Det är ganska blåsigt och vi passar på att gå igenom hur storseglet revas på Celeste. Härefter följer praktiska övningar med
man över bord för segel. Det viktiga är att falla av direkt efter det att man över bord inträffat för att så snart som möjligt kunna återkomma till personen i vattnet. Alla klarar detta mycket bra. Vi går efter avslutade övningar tillbaka till Kalvsund för att laga lunch. Efter lunch forstätter vi med manöverövningar. En del av den praktiska delen av Master of Yacht Limited är även att praktisera mörker navigering. Kl. 20.30 lägger vi loss och går söder över mot Buskärsknöte och vidare under mörker in i södra stora farleden mot Göteborg. I höjd med Rivö girar vi styrbord och går i sektorfyrar tillbaka till Sjösportskolans hamn i Långedrag där vi lägger till kl. 23.45.

söndag 18 april 2010

International Yachtmaster Training Dag 2


Det är fortfarande blåsigt men vinden har avtagit något. Den är nu nere på cirka 20 knop och sjön hr lagt sig beydligt. Vi lägger loss från Långedr
ag på förmiddagen efter att ha förberett ett flertal bäringslinjer. Med hjälp av dessa skall vi upprätta en deviationstabell för Celestes båda kompasser. Eleverna ombord turas om att vara kapten och ge order till styrman och övriga i besättningen. När samtliga bäringslinjer klarats av går vi norr ut mot Kalvsund. Vi lägger till i Kalvsund för lunch och fortsätter därefter dagen med manövreringsövningar för motor. Det är inte helt lätt att lägga till längs med kaj i kraftig frånlands vind. Vi övar även att lägga till med för
mot kaj och akter mot kaj. På grund av den kraftiga vinden är det dock mycket svårt att få till en akterlig förtöjning. Fören pressas mot lä i den starka vinden. Dagen avslutas med middag och teori i Salongen.

lördag 17 april 2010

International Yachtmaster Training Dag 1


Vi samlas ombord kl. 10.00 för en genomgång av vad praktikdagarna kommer att innehålla. Därefter färdigställs en Passage Plan från Långedrag till Marstrand och även en Float Plan. En Passage Plan kan enkelt uttryckt sägas vara en skriftlig redogörelse för tänkt rutt med kursangivelser, distanser, girpunkter,
kännetecken m.m. En Float Plan är en redogörelse för båt, utrustning, ombordvarande och tänkt rutt att lämnas i land före avfärd. Under dagen är det kraftig vind som tilltar under eftermiddagen med vindbyar upp till 37 knop. Vi avvaktar därför med att kasta loss och fortsätter med genomgång av Celeste och hennes system och utrustning. Enligt prognos skall vinden avta först under morgondagen, varför vi beslutar oss att ligga kvar i hamn med fortsatta genomgångar. Även om vi under dagen legat kvar i hamn har det inte påverkat den fortsatta praktiken och planeringen. Det är mycket som skall gås igenom ombord och det krävs många timmar för att lära sig systemen på Celeste och "tänket" som krävs som kapten enligt Master of Yacht.

fredag 16 april 2010

International Yachtmaster Training

17-20 april 2010 är det praktiska övningar ombord på Celeste för elever som utbildar sig till Master of Yacht Unlimited

Dacron segel i avvaktan på leverans från North Sails


Snart kastar Celeste loss och under veckan har dacron seglen monterats i avvaktan på nya segel från North Sails.

måndag 5 april 2010

Celeste Single Malt Race 2010


Den 8 maj 2010 kastar Celeste loss mot Skottland. Vi seglar förbi Skagen ut på Nordsjön till Skottlands ostkust och Peterhead som ligger i whiskyområdet Speyside. I Speyside besöker vi ett flertal destillerier varefter vi seglar norr över Moray Firth upp till staden Whick och besöker Skottska fastlandets nordligaste destilleri, Old Pulteney. Vidare från Whick seglar vi genom sjöområdet Pentland Firth till Orkney och lägger till i Stromness. På Orkney besöker vi Highland Park och efter detta bär det av öster tillbaka över Nordsjön. När vi närmar oss Sverige lägger vi till i Skagen innan vi når Göteborg.

Vi seglar i vaktlag och alla ombord är delaktiga i ruttplanering, navigering, roderhållning m.m.

Det är nu 11 anmälda och det finns en plats kvar ombord.

torsdag 1 april 2010

Muddrat i hamnen


Mudderentreprenaden var väl kanske inte var den borde varit när Sjösportskolans hamn var klar. Nu skall dock allt vara i sin ordning.