Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

tisdag 31 mars 2009

Besiktning MGN 280 (Five Year Renewal)

Den 30 och 31 mars 2009 har Celeste besiktigats av MCA auktorisarat klassningssällskap MECAL. Besiktningsmannen, Edd Sharrat, har gått igenom samtliga system på Celeste och hennes strukturella delar. Eftersom fem år gått från det att hon färdigställdes, skedde en del av besiktningen på land för att möjliggöra översyn av axel, genomföringar och köl.

måndag 30 mars 2009

Ö-Varvet


Inför besiktning har Celeste lyfts på Ö-Varvet på Öckerö.

torsdag 26 mars 2009

Megger Test

Den av Sjöfartsverket auktoriserade besiktningsmannen, William Bekking, utförde under onsdagen den 25 mars 2009 en isolations test av elsystemet på Celeste, en s.k. Megger Test. Detta för att kontrollera att det inte förekommer kryp- eller galvaniska strömmar. Celeste är utrustad med isolatorer för landström, generator och inverter, vilket i möjligaste mån förhindrar de problem som kan uppstå när det blir rundgång på ström i båt. Utfallet av besiktningen var mycket god och isolatorerna visade sig vara i full funktion.

tisdag 10 mars 2009

International Yachtmaster Traning Teori

Sjösportskolan har nu startat ännu en kurs för Yachtmaster Limited Certificate. Den teoretiska delen hålls i Sjöskolan i Stockholms lokaler på Beckholmen. Eleverna kommer att göra sin praktik på Celeste den 2-5 april med slutlig examen den 6-7 april 2009.