Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

torsdag 30 april 2009

The Spring Regatta

Celeste är i Stenungsund, Stenungsbaden, den 30 april och 1 maj 2009 under The Spring Regatta 09.

lördag 25 april 2009

Försegel

Under torsdagen den 23 april 2009 provades försegel till Celeste och hon utrustas nu med ytterligare jibbar och en reacher.

lördag 11 april 2009

måndag 6 april 2009

Master of Yacht Exam

Den 6 och 7 april 2009 är det examen ombord på Celeste för Master of Yacht Limited. Examinator är den av International Yachtmaster Traning certifierade examinatorn Dick Berghede.

fredag 3 april 2009

International Yachtmaster Training Praktik

Från och med torsdagen den 2 april till och med söndagen den 5 april 2009 är det praktik på Celeste med elever som går utbildning till Master of Yacht Limited.

Elever är:
Leif Berg
Oscar Borgström
Michael Hörlin
Magnus Lindén
Niklas Oldmark
Fredrik Ståhle

Instruktör är:
Bengt Tarre


Torsdagen den 2 april 2009

Vi samlas kl. 10.00 ombord på Celeste. Dagen börjar med en genomgång i kursrum på Sjösportskolan. Efter detta är det säkerhetsgenomgång ombord och upprättande av passage plan till vår planerade rutt Långedrag-Marstrand. Kl. 18.00 är samtliga förberedelser klara och vi lägger loss från Sjösportskolans hamn i Långedrag. Det är 25 cm under årets medelvattenstånd och vi får plöja oss ut ur leran. Efter 30 minuter är vi på fritt vatten och vi sätter kurs norr över. Eleverna alternerar att vara kapten ombord. Kaptensskapet innebär att delegera, organisera och kommunicera med besättningen som utför alla uppgifter enligt kaptenens instruktioner. Med hjälp av passage plan går vi ut i norra farleden i Göteborgs inlopp och girar norr över vid Grötö. I höjd med Källö-Knippla blir det kraftig dimma och sikt på cirka 30 meter. Detta ger oss god övning ombord och vi tar Celeste i cirka 2-3 knops fart genom vattnet med hjälp av radar Måvholmen - Sälö - Stora Sillesund - Marstrand. Tidvis är det endast tio meters sikt. Kl. 23.30 lägger vi till vid Stenkajen i Marstrand.


Fredagen den 3 april 2009

Dagen börjar med frukost och safety breifing. Alla elever skall hålla säkerhetsgenomgång avseende systemen ombord samt säkerhet. Vi ägnar dagen åt manöverövningar i Marstrands hamn samt teori.


Lördagen den 4 april 2009

Det är mycket tät dimma i Marstrand. Planerad rutt är Marstrand - Kalvsund och övning av man över bord, upprättande av devieringstabell, tagande av bäringslinjer samt övrigt sjömansskap ombord på stor segelbåt. Dimman lättar framåt 11-tiden och vi lägger loss efter säkerhetsgenomgång, Safety Briefing. Vi går det norra inloppet till Marstrand och ut på Marstrandsfjorden. Här upprättar vi en diviationstabell över de två styrkompasserna och övar man över bord under segel. Dimman kommer och går och frampå eftermiddagen lättar den helt. Planerad rutt är till Kalvsund och passageplanen går utomskärs ner till Stora Pölsan och in vid Stora Oset. Det är en mycket fin vårdag, något kallt men med sol från en klarblå himmel. Vi seglar för fullt ställ i en lätt sydvästlig vind på cirka 10 knop. När vi passserat Hyppeln och är i höjd med Hälsö tar vi ner seglen. Den sista biten går vi för motor. Vi lägger till i Kalvsund kl. 19.30. Det blir en liten promenad på ön, dusch och därefter middag.


Söndagen den 5 april 2009

Dagen börjar med frukost och därefter lite teori vid salongsbordet och det diskuteras olika manövreringsalternativ vid man över bord. Alla moment som skall genomgås under praktiken har vi hunnit med och det finns nu tid för lite repetition. Vi över lite manövrering i Kalvsund och sätter sedan storen för färd tillbaka till Långedrag. Det är kraftigare vind idag från väst på cirka 15-25 knop. För bara storsegel forsar vi fram i 10,5 knop med en vindvinkel om 70 grader. Syd om Rivö sätter vi ett rev för att gå igenom teorin och praktiken för detta på en större båt. Ost om Asperö tar vi ner seglet och går för motor tillbaka till Långedrag. Efter tilläggning äter vi lunch och har en genomgång av praktiken i sin helhet och respektive elev får betygsättning och kommentarer inför den praktiska examen som börjar i morgon.