Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

måndag 13 november 2017

Säkerhetskontroll av ARC Sekitariatet

På eftermiddagen är det säkerhetskontroll av ARC-sekretariatet. All säkerhetsutrustning gås igenom och datum på flottar, EPIRB, flytvästar, nödraketer m.m. kontrolleras. Efter en timmas genomgång kan konstateras att Celeste inte har någon anmärkning och allt är i sin ordning.