Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

måndag 27 november 2017

ARC Dag 9 - Kvar i högtrycket

Under måndagen är vi kvar i högtrycket. Utmaningen är nu, som igår, att hitta en bra väg ut ur detsamma till passadvinden. Det är varmt ombord, cirka 25-30 grader och solen steker. Vi tar ner en ny grib och stämmer av med vår land-routing genom Erik Nordborg och Stig Larsen. På eftermiddagen fyller vinden i tillräckligt för att vi skall kunna bära gennaker. Det är en härlig känsla att åter göra god fart genom vattnet. Vi har lagt latituder 20°25,00 N och 040°00 00 W som bildar en korridor genom vilken vi har kunnat prognostisera mer stabilare vind. Det är en liten ”risky” väg ut ur högtrycket men samtidigt är det för långt att gå syd för att finna passaden. Kvällen flyter på med fin gennaker segling.