Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

tisdag 21 november 2017

ARC Dag 3 - Nordlig rutt

I prognostiserade vädersystem finns det som nämnts två val (rutter) för överfart. En sydlig med lite bekvämare segling och mindre vind och en nordlig med mer vind och även lite partier av motvind. Den norra rutten är också enligt prognos betydligt snabbare. Cirka 60 procent av båtarna i ARC 2017 har valt den södra rutten och cirka 40 procent, däribland Celeste, har valt den norra rutten. Vi ligger bland de båtar som är längst norr ut och vi gör god fart. På dagens roll-call på SSB-bandet (kortvåg) visade det sig att de båtar som ligger längre söder över i princip har stiltje för tillfället. På eftermiddagen (15.00 UTC) tar vi ytterligare ett rev i storen eftersom vinden tilltagit ytterligare. Vi seglar nu på med två rev i storen och Jib # 4 runt 10 knop rakt väster ut. Vinden kommer långsamt att vrida mot väst och när vi har rak västlig vind vet vi att lågtrycket är rakt nord om oss och det är dags att slå över till styrbordshalsar för en sydvästlig kurs.