Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

onsdag 17 maj 2017

Tal

Ordföranden i ONFA och Norges vise ambassadör håller tal utanför St Magnus Cathedral.