Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

fredag 19 maj 2017

Harding Oil Field

Vinden vrider mer och mer till vår fördel och vi seglar på öppen bog i farter konstant över 10 knop. Vi passerar flera oljeplattformar på håll och relativt nära (1,5 nm) från Harding Oilfield. Runt plattformarna råder en säkerhetszon, Offshore Safety Zone, på 500 meter. Vissa plattformar har ett större otillåtet område för navigering, Restricted Area. Detta framgår i förekommande fall av sjökortet. Vid plattformarna ligger oftast även ett fartyg som bevakar plattformens säkerhetszon.