Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

torsdag 11 maj 2017

Shetland

Under tidig morgon siktar vi Shetland. Vi går in i nora inloppet till Lerwick Harbour och meddelar vår ankomst till Shetland Coastguard varefter vi anropar Lerwick Harbour på VHF kanal 12. Samtliga flytbryggor i hamnen Albert Dock har inte hunnit att läggas i ännu utan endast den i södra delen av hamnbassängen. Vi blir anvisade att förtöja vid stenkajen precis vid hamnkontorsbyggnaden, Albert Building, i vänten på att det skall bli dag så vi kan organisera en flytt till flytbryggan som för tillfället är full med fyra båtar.