Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

måndag 15 maj 2017

Rundvandring på Fair Isle

I avvaktan på att blåsvädret skall dra över går vi en rundvandring på Fair Isle. Vi tar huvudvägen över ön ner till södra udden. På udden ligger Fair Isle södra fyr som var den sista bemannade fyren i Skottland och blev automatiserad först 1998. Fyren är 26 meter hög och 32 meter från vattenytan, samma höjd över ytan som Celestes mast.