Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

lördag 20 maj 2017

Regn

Under natten börjar det regna och framåt morgonen tilltar det allt mer. Det är fin vind från nord-ost som under dagen skall vrida ner mot först syd och senare syd-väst. När vi kommit i höjd med Lista slår vi över till styrbords bog in mot Skagen. Vi gör bra fart mellan 8-10 knop.