Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

söndag 7 maj 2017

Lista

På kvällen passerar vi Lista. Vinden har dött ut och vi går för motor upp utmed Vestlandet. Det är förhållandevis varmt för att vara i början av maj.