Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

måndag 21 maj 2018

Plattformar (Dag 27)


Vid lunchtid blir vi uppropade av plattform Prod 49/25 A-RD. Enligt plattformens beräkningar är vi innanför säkerhetszonen. Enligt vår position är 1,5 NM från plattformen som har Offshore Safety Distance, d.v.s. 500 meter. Hur det än förhåller sig med detta ändrar vi kurs till utanför för västkardinal väst om plattformen och bevakningspersonalen på plattformen nöjer sig med denna kursändring. Vi kryssar vidare norr ut och in mellan de båda ostligaste TSS. Det är en solig dag, men eftersom Nordsjön är kall är det inte speciellt varmt i vinden.