Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

torsdag 17 maj 2018

Kryss (Dag 23)

Den ostliga vinden består och dyningen har gått ned något. Vi kryssar in mot engelska kanalen. Vi gör bra fart men upplevelsen ombord är att vi inte närmar oss. Vi försöker att hålla så liten vinkel som möjligt mot vinden med så bra fart som det går (optimal VMG vind). Den tidvis branta sjön gör dock att Celeste till och från kraftigt tappar fart. Det är en konst att få henne att gå så mjukt som möjligt med minsta tänkbara motstånd av vågorna.