Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

måndag 23 april 2018

Plotter

Kommunikationen mellan plottern i sittbrunnen och plottern i navigationsutrymmet kontrolleras. Det ser ut att vara bristande kontakt i Sea-talk kabeln. Vi väljer att göra respektive enhet fristående från varandra och får på så sätt hela systemet att fungera fint eftersom NMEA-kablarna ger god signal. Det som saknas på plottern i sittbrunnen är ett detaljerat sjökort. Detta är vi dock inte i behov av under överseglingen. Utöver de två Ryamarine plottrarna har vi Navionics navigationssystem, Open CPN, Garin inReach och tre övriga separata gps-mottagare. Utifrån en säkerhetsaspekt har vi mer en behövlig utrustning i denna del vilket känns tryckt. Till föregående kommer traditionell positionsbestäming i form av sextant etc.