Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

måndag 23 april 2018

Iordningställande på däck

Gummibåten som blivit flitigt använd i Västindien packas ner i segelstuven och motorn stuvas i kvadrantutrymmet i aktern. Cyklop och simfenor packas undan och Celeste görs klar för oceansegling.