Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

måndag 17 juni 2019

Åter till havet

Underhåll och landbesitkning är klar och Celeste förs åter till sitt rätta element.