Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

fredag 28 april 2017

Årlig besiktning

Besiktning ombord på Celeste av besiktningsmannen Edd Sharrat från Midship Boat Service från England, Southampton. Edd Sharrat är godkänd av MCA genom organisationen Mecal. All säkerhetsutrustning gås igenom och båtens samtliga system kontrolleras. Därtill sker kontroll av alla strukturella delar. Celeste gick igenom utan anmärkning.