Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

måndag 23 maj 2016

Återlämning av ratt till kanonen på Hirta

På en träff för årets äventyrsseglare till Färöarna visade det sig en av seglarna hade en ratt från kanonen på Hirta som hans far tagit som minne från ön på 1950-talet. Celeste fick i uppdrag att ta med sig ratten ombord för återlämning för det fall vi skulle nå St Kilda. När vi nu hade vindarna med oss och fick till ett stopp på ön, återlämnas ratten till en glad tillsynsman.