Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

tisdag 9 juni 2015

Härlig segling


Vinden står sig under dagen och det är härlig segling. Fram på kvällen tilltar den något och vi tar ett rev i storen och sätter stormfocken. När vi håller oss nära land har vi en behaglig gång. Några sjömil ut från kusten bygger sjön upp något, varför vi väljer att slå nära kusten.