Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

måndag 15 september 2014

Innanför Rügen

Ost om Stralsund öppnas en av broarna kl. 08.20, 12.20, 15.20 och 17.20. Vi beslutar därför att gå under eftermiddagen för att komma ut syd om Rügen innan mörkrets inbrott.