Välkommen

I den här bloggen kan du följa segelbåten S/Y Celeste of Solent.

Celeste är en 65-fots racer/cruiser som seglar charter och äventyrsseglingar i huvudsak i Europa.

tisdag 5 april 2011

Master of Yacht praktik - dag 1


Första praktikdagen startar med en genomgång på Sjösportskolan. Eleverna förbereder dagens rutt som skall gå från Långedrag till Marstrand. Som stöd till sjökortet upprättas en pilote plan. På eftermiddagen kastar vi loss och sätter kursen norr över. I höjd med Skalkorgarna sätter vi storen och seglar därefter upp innanför Grötö, genom Kalvsund, förbi Sälö, genom Stora Sillesund och in till Marstrand. Under vår rutt upp till Marstrand turas eleverna om att vara kapten och ge order till övriga besättningen samt deligera och organisera arbetsuppgifterna ombord. Väl förtöjda i Marstrand fortsätter dagen med teorigenomgång. Efter middag ombord kryper vi till kojs.